Partiële dwarslaesie

Wanneer het een partiële dwarslaesie betreft, zijn niet alle zenuwen in het ruggenmerg beschadigd. Er zijn nog zenuwen intact en met elkaar in verbinding zowel boven, als onder het punt van de dwarslaesie. Het verschilt per geval welke functies en spieren men nog kan gebruiken. Ook de delen van de huid en organen waar nog wel, of juist geen gevoel meer aanwezig is na de partiële dwarslaesie kan ver situatie verschillen. In sommige gevallen van een partiële dwarslaesie waren mensen na de revalidatie in staat om zelfs nog te lopen en niet afhankelijk te zijn van een rolstoel.

Functies die men kan verliezen door een dwarslaesie

Afhankelijk van de ernst van de ruggenmergbeschadiging ontstaat verlies van*:

Controle over bewegingen

  • verlamming van spieren
  • verlies van spiermassa en -volume, en dus van spierkracht
  • spieren met spastische bewegingen

Gevoel

  • geen gevoel voor pijn, heet/koud en druk
  • geen gevoel voor positie van ledematen als vingers, hand, armen en benen
  • slechte regulatie van de lichaamstemperatuur

Controle over organen

  • verlies van normale maag/darmfuncties en van de blaasfunctie
  • pijngevoelens in organen
  • verlies van de seksuele functies

(* bron: www.dwarslaesie.nl)